Diegliai

Diegliai̇̃ dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • dieglys — dieglỹs sm. (3), (4) Skr 1. diegiamas skausmas, diegimas, dygulys: Dieglỹs įsimetė į šoną, negaliu nė pasivaldyt Srv. Šone mano dieglỹs diegia, smilkulys smelkia, verulys veria J. Diegliaĩ visą kūną daigo Grž. Kėliausi pats maišą ir gavau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spirti — spìrti, ia, spyrė 1. intr. R, MŽ, Sut, I, K, L, Rtr, Š, Trk, Str smogti, mušti koja: Spyrė į užpakalį ir išvarė DŽ1. Ašvienis spyrė jaijai patvykst J. Jauna karvelė, ana spìrs, nepamilš nėkas Sd. Mūsų karvė nèspira: nors atsigulęs milžk Krž.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suimti — suim̃ti, sùima (sùema), sùėmė I. tr., intr. 1. sugriebti; surinkti; paimti: Suim̃k šiaudus nuo klojimo laito! Vb. Lošikai suėmė kortas ir sukilo nuo žemės A.Vien. Kai medų (labai norėdami) visą turtą sùėmė Sld. Žentas suim̃s senio visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suremti — surem̃ti, sùremia, sùrėmė tr. 1. Sut, K, DŽ suspirti, prilaikyti ramsčiais: Surem̃k tvorą, kad negriūtų Ėr. ║ atsispiriant, remiantis prispausti prie ko (kumščius, rankas): Aiktelia Elzė, įtraukdama galvą ir suspaustus kumštelius suremdama po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varstyti — 1 varstyti, o, ė tr. K, Rtr, P.Skar, DŽ, KŽ; L 1. D.Pošk, BII172, N, M, LL111, Š, OGLII389, NdŽ iter. verti 6: Maustyk ant virbalų, mietų, o varstyk ant siūlų, šniūrų lapus J. Ant tokio plono siūlo varsto karolius, dėl to i nelaiko Kv. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • landyti — landyti, lañdo, lañdė iter. lįsti. 1. ten ir atgal lįsti, landžioti: Tyčiojasi iš jo pamatų, pro kuriuos šunes lando Žem. Skruzdėlės lando po tuos žiedelius Ėr. Po visas pastoges lando kregždingos D103. Aš tų ožkų neganysiu, po karklynus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nueiti — nueĩti 1. intr. H nužingsniuoti (žemyn ar tolyn): Vienas nuėjo žemyn, kitas paliko ant kalno Škn. Ir kad nuėjo nuog kalno, prisakė jiems, kad to niekam nesakytų, ką regėjo Ch1Mr9,9. O nuentiemus nuog kalno insakė jiemus Jėzus DP592. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suspirti — suspìrti, sùspiria, suspyrė K; Ser 1. intr., tr. NdŽ suduoti koja, įspirti: Aš tik suspyriau dukterį koja, sakau, tu nekalbėk su ja Pnd. Tas mūsų daktaras patarinėjo duoti jam sprigtą į nosį arba gerai suspirti į pilvą J.Balč. 2. tr. raginant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apslėgti — apslė̃gti, àpslegia, àpslėgė tr., apslėgti Š, NdŽ 1. R, N, M, L ištisai prispausti iš viršaus: Linus markoj akmenimis apslėgti K. Neapìslėgiau gerai linų, ir išnešiojo vilnys Ds. Su sluogais àpslėgiau kopūstus kubile J. O kad jį diegliai:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atleisti — 1. tr., intr. Mž23, SD215, R, MP319 dovanoti įkyrėjusiam, įžeidusiam, nusikaltusiam, nebausti: Atleisk, dėdyt, tą kartą – kitąkart teip nebedarysiu Grž. Ji yra pasakiusi motinai tokių žodžių, kurių greičiausiai nė viena motina negalėtų atleisti I …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.